Dordrecht is een stad met historie en verhalen, met krachtige mensen die zich hier voor inzetten.
Met musea die dit in beeld kunnen brengen ligt er voor een vereniging als de onze een natuurlijke kans om samen met andere verenigingen en organisaties hier aandacht aan te besteden.
VDM zoekt steeds naar mogelijkheden om kunst, cultuur en historie samen met anderen tot een levendig verhaal van de stad te maken.
Mijlpalen op weg naar 2020 is hier een voorbeeld van.

De volgende mijlpaal in 2016 heeft als thema: beeldenstroom – woordenstorm – jongeren. De stedelijke inventarisatie is gaande. Volg dit in ‘Dordrecht viert’.

 

Dordrecht roept haar inwoners op projectplannen te bedenken voor deelname aan de manifestatie Beeldenstroom – Woordenstorm in 2016. VDM is betrokken bij het traject.

Naar aanleiding van 450 jaar Beeldenstorm in 2016.

Doe mee met Beeldenstroom– Woordenstorm: Dordrecht viert in 2016 haar rijke woord en beeldcultuur. Beide zijn diep geworteld in de oudste stad van Holland. Beide zijn springlevend, en dat laten we in 2016 in de hele binnenstad zien.

Aanleiding: 2016, het jaar van de Beeldenstorm. Vier-en-een-halve eeuw geleden kwam er met de Beeldenstorm ook in Dordrecht abrupt een einde aan een eeuwenlange periode van een katholieke beeldcultuur. De rijke volkse beeldcultuur in de kerkengebouwen werd abrupt vervangen door een protestantse meer individualistische woordcultuur. Weliswaar voltrok die revolutie zich in een ver verleden, maar het heeft onze cultuur voorgoed veranderd. Die nieuwe woordcultuur ontwikkelde zich tot grote hoogte en drukte een stempel op wie we zijn, op hoe we denken, onze taal, poëzie, literatuur en debatcultuur. Of zoals een deelnemers zei: “vier eeuwen geleden werd de cultuur van het oog vervangen door een cultuur van de mond; maar het een is niet belangrijker dan t ander!”.

Beeldenstorm – Woordenstroom’ wil beide recht doen met een manifestatie over bloeiend woord- en beeldcultuur in onze stad. De stad kent singer-songwriters, rappers, dichter, schrijvers. En als we het niet met elkaar eens zijn gaan we in debat; daar zijn Dordtenaren goed in. De beeldcultuur mag dan uit de protestantse kerken verdwenen zijn, in het alledaagse leven is hij in deze tijd niet weg te denken. Overal staan beeldschermen tot onze beschikking. Op de smartphone verdringen foto’s, filmpjes en emoticons de taal. Graffiticultuur kent internationaal opnieuw een opleving. Jongeren eisen zo hun plek op. De stad is ook van ons, is de boodschap.

Dordrecht kent vele kunstenaars: graffitikunstenaars, urban artists, klassieke schilders of bijvoorbeeld kunstenaars die met video- en laserprojecties werken. Soms werken woord en beeldkunstenaars samen in een collectief of een tijdelijk samenwerkingsverband, soms werken ze individueel.

Vereniging Dordrechts Museum kent veel leden die bij de stad betrokken zijn. Wilt u mee doen? Meldt het uw voorzitter.