VDM verwerft op beperkte schaal extra gelden die met een gericht doel worden ingezet te weten:

  • Public relations en de daartoe benodigde middelen als folders, website, ledenpas etc.
  • Extra donaties voor het Schefferfonds.
  • Bijzondere activiteiten die niet uit algemene middelen betaald worden, maar dienen om de bekendheid van de vereniging en de musea te vergroten.

Er is een goede afstemming met de Stichting Bedrijfsvrienden van de Dordtse Musea .
De vereniging heeft de ANBI-status.

De volgende bedrijven hebben dit jaar een zeer gewaardeerde bijdrage geleverd. Hierdoor kan de vereniging een breed publiek informeren over de activiteiten.
Meer informatie of aanmelden als sponsor? Stuur een berichtje naar: info@verenigingdordrechtsmuseum.nl of jmreijnders@kpnplanet.nl

 

sponsor De Veste

sponsor hof - hoorneman bankiers

sponsor Multipost

sponsor Art&Dining

Internetbureau Hoppinger Rotterdam

sponsor Hoppinger

Realisatie van de website

sponsor Edad reizen

sponsor Nestrx

sponsor Multicopy

sponsor Imhotep

sponsor Rob Boon