Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Ze verzetten bergen werk en krijgen daar niet voor betaald. De taken en verantwoordelijkheden van die vrijwilligers verschillen per werkgroep. Onze vereniging is grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewerkers, zij zijn onmisbaar. Gebaseerd op het werkplan ‘betrekken en betrokken houden’ is het bestuur met hen actief uw vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren. Alle werkgroep zijn van belang om het verenigingswiel te laten draaien. Zo maken we een mooie vereniging. Namens het bestuur en de leden daarom veel dank voor jullie inzet in 2017.

Wie het zijn?

Ans van Baal, Herman van Berkel, Jos Faay, Cor en Wil van de Leer, Joes van Lenten, Nico Mookhoek, Ellen Nederlof, Henk Nieboer, Peter van den Nieuwendijk, Theun Okkerse, Marianne Rosendahl, Joan van Strien, Len Stronk, Lilian Spoor, Dick Timmermans, Ruud en Loes Tonino, Trudy Verbiest, Marijke van Vliet, Ada van de Vijver, Annemarie van Huis,  Geeske ten Kate, Nelleke Smits, Annemarie Coster, Cees Coumou, Geesken Bloemendal – ter Horst, Rejinder Eggens en Lia van de Kerkhoff.

Vrijwilligers van VDM stellen hun kennis en ervaring beschikbaar voor de werkgroepen van de vereniging.

Een vereniging kan alleen dan goed functioneren als alle werkzaamheden als raderen in een machine gesmeerd samen lopen. Samen kunnen we meer. Vrijwilligers zijn van groot belang om de vereniging levendig te houden. VDM probeert zoveel mogelijk leden actief te betrekken bij voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden t.b.v. de werkzaamheden van de vereniging. In werkgroepen worden plannen bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd.
Ook het Dordrecht museum, Museum Simon van Gijn en het Hof van Nederland kunnen niet zonder vrijwilligers. Zij werken daar in de museumwinkel, bij de entree, als gastvrouw/gastheer bij tentoonstellingen of verzorgen de prachtige boeketten op verschillende plaatsen.
De vrijwilligers zijn vaak lid van VDM, maar kunnen voor de musea ook op andere manieren worden geworven.
Meedoen? Mail naar info@verenigingdordrechtsmuseum.nl